KIRURŠKI ZAHVATI

  • ekscizije madeža i tumora i benignih tvorbi i patohistološka analiza
  • probatorne ekscizije/biopsije i patohistološka analiza
  • blefaroplastika
  • lipofiling  lica