PREGLED MADEŽA I (NE)PIGMENTNIH PROMJENA KOŽE

  • klinički i dermoskopski pregled
  • klinička i dermoskopska fotodokumentacija  digitalnim dermoskopom
  • praćenje madeža usporedbom kliničkih i dermoskopskih slika
  • rana dijagnostika melanoma i drugih tumora kože kliničkim i dermoskopskim pregledom
  • drugo mišljenje nakon pregleda madeža
  • praćenje pacijenata s dijagnozom tumora kože (melanoma i drugih tumora kože) prema suvremenim protokolima praćenja

INVITAE PANEL GENETIC TESTING u suradnji s Genos d.o.o., DNA laboratorij

KIRURŠKA I OSTALA TERAPIJA